wypożyczalnia rowerów: www.Bikecyk.pl

e-mail: bikecyk@gmail.com

e-mail: bikecyk@gmail.com

Regulamin Wypożyczalni: 

  1. Opłatę za wynajem pobieramy z góry.
  2. Kaucja zwrotna za  rower wynosi w zależność od klasy roweru od 35% do 60% wartości roweru
  3. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę pisemną wypożyczenia (do podpisania umowy niezbędny jest dokument tożsamości).
  4. Pracownik wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
  5. Wypożyczając rower klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży roweru klient będzie zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości.
  6. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
  7. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. Zwrot roweru po terminie opłaconym spowoduje pobranie opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem wypożyczenia.
  8. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i szkody wyrządzone w związku z korzystaniem z roweru od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu
  9. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.